Avatar tania_unioncitas

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LA KAREN MINI MORRITAS CUMBIAMBERAS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AKI LA FOTO DE MI HERMANA LA KAREN IIIIIII K ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
el 25 April 2010 17 VistasAvatar chola_unioncita

Chola_unioncita el 20/08/2010

:o ya esta mas grande :p


Avatar robotin_mclls

Robotin_mclls el 23/06/2010

k rooioo we
aakii naamaas
thuu
piinchee
viiceenthee va
miinii
caalleejeeroos va
piinchee
moorroo
kaagaaleeroo va
5miileeroo
thoolveeneeroo
yy
fuumaancheeroo
loos miinii
caalleejeerooss
lookoos va
loos k
thee peerreeaan
aastaa baajoo
thuumbaandoo
eestreella vaa
yy
baaiilaandoo
soobree
eellaa vaa
sii
noos
thuumbaan
noos
paaraamoss
aa laa
eesstreella
reevoolcaamoos vaa
aakii
eestaamoos
noo
noos
vaamoos
aa laa
eestreellaa
reeveenthaamoos
loos miinii caalleejeeroos
noos llaamaamoos vaa
een eel moonthee
noos juunthaamoos
lookeeaamoos
5miileeaamoos
toolveeneeaamoos
y moothaa
noos fuumaamoos
thuu piinchee
viiceenthee
miinii
caalleejeeroos vaa
yy
suu
kaarlaa
gaalleethoothoothaa
***tee aamoo kuuleeraa***


Avatar lro_velokasx

Lro_velokasx el 01/05/2010

_____::.ezza L&L&A DE LAS BVELOKIZZ ______-_::
SOOBREES AAkkAAA AANDOOO
AANdAttHEE BiiEEN kkREEMAAS&AASii
iiAA SABEE kkEE ttRAANZAAAA
AAkkAA kkNMiiGOO SBSS kkDttHEE

[email protected]

♥♥K NO00 TERM&NE NUNCA♥0♥
♥♥para amarte mas♥
♥solo con tigo♥


Avatar lro_velokasx

Lro_velokasx el 26/04/2010

__::^*¿ç♥NE POZ EZZA LILIA DE V!!LLA_:JUUAREZZ Y POZ KKKKK
NE POZ CHDO HAY SEC PAZA OK__^*¿♥

Y OO00Z HAY MI MSN PA COTORRIAR
OK
HTTP//:[email protected]

♥POR K TE KIERO♥
♥SUEÑO CON TIGO♥
♥MI PRIMER AMOR♥


Avatar prendido_duende

Prendido_duende el 26/04/2010

Y TU KE KAREN GUELES A KAKA NE NO SE KREA JAJAJAJAJA

LOS D3M3NT3S Y NOMAS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


Tag - Cinema
Cargando...